ร่วมงานกับเรา


B&K NURSING

เราดำเนินการธุรกิจในด้านการให้บริการ จัดหาและจัดส่ง พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และบริบาล เพื่อทำงานในบ้านพักคนชรา ประจำประเทศเยอรมัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากภาครัฐและสหพันธรัฐเยอรมันนี เรามุ่งมั่น ใส่ใจ การดำเนินงานเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่เข้ามาทำงานตามความฝันของคุณ ดูแลโดยทีมงานทางประเทศไทยและทีมงานทางประเทศเยอรมันนี สวัสดิการตามตกลง และคุณสามารถเรียนต่อยอดได้ เพื่อเพิ่มตำแหน่งที่สูงขึ้นของคุณ

 

การทำงานในศูนย์ดูแลผู้ป่วยในประเทศเยอรมนี

เงื่อนไข :

พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการยอมรับ / สอบผ่านการสอบของรัฐ: หลักฐานแสดงคุณสมัติโดยละเอียด (ระยะเวลาและเนื้อหาการศึกษา) จากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศบ้านเกิดของคุณ (พยาบาลศาสตร์) และประวัติส่วนตัว (เรซูเม่) เรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ ในกรุงเทพ และสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาเยอรมันระดับ “B2” (คอร์สเร่งรัด) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมในเยอรมนี

การติดต่อ :

การติดต่อกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างๆ ในประเทศเยอรมนีจะดำเนินการผ่านบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยอาจจะสามารถติดต่อในช่วงที่เรียนภาษาเยอรมันระดับ “B2” ก็ได้ (หากมีแนวโน้มเพียงพอ ว่าน่าจะสอบผ่านได้) โดยปกติแล้วจะติดต่อกับทางศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่มีความสนใจทางการประชุมวีดิทัศน์ ผ่านโปรแกรมสไกป์

สัญญาการจ้างงาน :

โดยทั่วไปสัญญาการจ้างงานจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแต่ละที่อาจให้เป็นสัญญาจ้างชั่วคราว หรือสัญญาจ้างถาวรแล้วแต่ที่

เวลาทำงาน :

โดยปกติจะทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โอกาสในการรับรายได้ :

พยาบาล : ประมาณ 1,700 ยูโรขึ้นไป ต่อเดือน หลังหักภาษีและประกันที่กฏหมายกำหนดแล้ว (และอาจได้รับค่าจ้างเพิ่มสำกรับการทำงานกะดึก กะกลางคืน หรือช่วงสุดสัปดาห์) ผู้ดูแลผู้ป่วย : ประมาณ 1,100 ยูโร ต่อเดือน หลังหักภาษีและประกันที่กฏหมายกำหนดแล้ว (และอาจได้รับค่าจ้างเพิ่มสำกรับการทำงานกะดึก กะกลางคืน หรือช่วงสุดสัปดาห์)

ที่พัก :

โดยปกติในช่วง 6 เดือนแรกตามปฏิทิน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยจะจัดหาที่พักในศูนย์ให้ หลังจากนั้นจะช่วยดูแลเรื่องที่พักในห้องพักรวม หรือสถานที่ใกล้เคียง

  ค่าใช้จ่าย :

ผู้มีความสนใจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำกรับค่าคอร์สเรียนภาษา ค่าเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำหรับหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยและเยอรมนี) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อศูนย์ดูแล ผู้ป่วยในประเทศเยอรมนี

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และบริบาล (มีเงินเดือนประจำตลอดอายุงาน จนเกษียณงาน)

  • มีความพร้อม ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ อายุระหว่าง 22-50 ปี
  • ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
  • ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • ผู้สมัครต้องมีใบสอบวัดระดับภาษาเยอรมันนี (A1, A2-B1, B2)
  • เมื่อผ่าน B2 สามารถไปทำงานได้ทันที พร้อมวีซ่าและตั๋วเครื่องบินและวีซ่าทำงาน
  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนภาษาเยอรมันนีได้กับทางบริษัทที่จัดไว้ให้ โดยเรียนหลักสูตร 8 เดือน เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30น. – 15.00น. ฟรี ที่พัก อาหารเช้า, เที่ยง
  • เงินเดือน 60,000 – 80,000 บาท / ไม่รวม OT เงินพิเศษต่างๆ