B&K NURSING CO.,LTD
บ้านพยาบาล จำกัด

รับสมัครพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อทำงานในบ้านพักคนชราประจำประเทศเยอรมันนี

เกี่ยวกับเรา B&K NURSING

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแนวคิดใหม่ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลและฟื้นฟูอย่างใกล้ชิด หรือต้องการการพักฟื้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สุด

เรามีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลและอำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และที่อยู่ในภาวะพึ่งพาตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันพร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพกายและใจอย่างใกล้ชิด

“เพราะคุณคือคนสำคัญ”

ดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพ ตลอด 24 ชม.

เรามีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับผู้สูงอายุ

เรามีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพ ตลอด 24 ชม.

เรามีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับผู้สูงอายุ

เรามีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

Our Servicesบริการของเรา

เรามีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลและอำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และที่อยู่ในภาวะพึ่งพาตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันพร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพกายและใจอย่างใกล้ชิด

ดูแลสุขภาพ
ตลอด 24 ชม.
ดูแลสุขภาพ
ตลอด 24 ชม.
ดูแลสุขภาพ
ตลอด 24 ชม.
ดูแลสุขภาพ
ตลอด 24 ชม.
ดูแลสุขภาพ
ตลอด 24 ชม.

ร่วมงานกับเรา

เรามีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ติดต่อเรา

สนใจบริการของเรา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ระยะเวลาทำการ 24 ชม.